احمدرضا ترابی پور

تدریس در دانشگاه -تدریس به مدت دوسال در اموزشگاه مدرسین -دروس تدریس فولاد 1و2-بتن 1و2-تحلیل سازه 1و2-سیالات -هیدرولیک -خاک -پی-بارگذاری-زلزله-آموزش سیف وایتبس-دینامیک-راه سازی-متره-مقاومت مصالج-دروس ریاضی 1و2 ومعادلات دیفرانسیل ودروس ارشد هم دینامیک سازه- ...

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, جنوب

تدریس دروس ریاضی و فيزیک دوره دبيرستان به مدت ٣ سال

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, شرق, مرکز

سابقه ی دروس مختلف را در همین آموزشگاه دارا می باشم.

مناطق مورد نظر جهت تدریس:غرب, شرق

سابقه تدریس به عنوان دستیار آموزشی اساتید در دانشگاه

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, مرکز
مهران مرزی

[مهر93] الی [اردیبهشت 94][سمت: کارشناس آموزشی دپارتمان فنی و مهندسی و مدیریت مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز] بیش از 120 تدریس دروس ریاضی مقاطع ابتدایی راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه تدریس خصوصی به صورت غیر رسمی انجام داده ام و بر اساس رضایت خود ...

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, جنوب, مرکز
Go to top