تدریس خصوصی زبان فرانسهRSS

تدریس خصوصی زبان فرانسه, تدریس فرانسه ,تدریس خصوصی زبان فرانسه توسط مدرس دانشگاه, آمادگی آزمون های کانادا :DELF,TCF,TEF,TEFAQ,TCFQ ,آمادگی کنکور ارشد , دکتری زبان فرانسه

Categories

Add your listing here

1 ترم در مدرسه ابتدایی واله به کودکان 6 تا 8 سال فرانسه تدریس کرده ام. در آموزشگاه گشایش کلاس های گروهی و خصوصی داشته و با کودکان و بزرگسالان کار کردم. در حال حاضر دارای 4 شاگرد خصوصی هستم و از موسسه مدرسین تا به حال سه شاگرد داشته ام.

مناطق مورد نظر جهت تدریس:غرب, مرکز

5سال سابقه تدریس 4سال سابقه تدریس در آموزشگاه ایرانمهر/پردیسان 2سال سابقه در مدررسین تدریس گروهی خصوصی و نیمه خصوصی

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, جنوب, مرکز

5سال سابقه تدریس گروهی و خصوصی در آموزشگاه پردیسان یا ایران مهر سابق و دو سال در مدرسین

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, جنوب, مرکز
فرزانه یاوریان منفرد

مدت 8 ترم تدریس در آموزشگاه زبان کاج شعبه سعادت آباد 2 سال تدریس در اموزشگاه زبان پندار شعبه شهرک واوان چندین سال سابقه تدریس خصوصی از کودک تا بزرگسال گذراندن دوره های تربیت مدرس سفارت فرانسه

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, جنوب, مرکز
محمد علی محمد صادقی پور

مدرس مجتمع فنی تهران به مدت دو ترم مدرس خصوصی به مدت 4 سال دانشجوی دکترای زبان فرانسه دانشگاه تهران

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, جنوب, مرکز

تدریس زبان فرانسه در آموزشگاه ایرانمهر شعبه شهرک غرب تهران از آذر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴ مدرس زبان فرانسه در آموزشگاه آفاق خیابان جی جیابان اباذر اصفهان تدریس خصوصی زبان فرانسه

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, جنوب, مرکز
Go to top