عکس محصول امتیاز قيمت
پکیج 10 جلسه ای(مدرس ماهر با 1 تا 5 سال سابقه تدریس)
4/500/000/00 ریال
پکیج 10 جلسه ای (مدرس با تجربه آموزش و پرورش)
5/500/000/00 ریال
پکیج 20 جلسه ای(مدرس ماهر با 1 تا 5 سال سابقه تدریس)
8/600/000/00 ریال
پکیج 20 جلسه ای (مدرس با تجربه آموزش و پرورش)
10/600/000/00 ریال
پکیج 30 جلسه ای(مدرس ماهر با 1 تا 5 سال سابقه تدریس)
12/000/000/00 ریال
پکیج 30 جلسه ای (مدرس با تجربه آموزش و پرورش)
15/000/000/00 ریال
پکیج 20 جلسه ای(آمادگی آزمون)
12/000/000/00 ریال
پکیج 10 جلسه ای(آمادگی آزمون)
6/500/000/00 ریال
پکیج 10 جلسه ای متوسطه(مدرس ماهر با 1 تا 5 سال سابقه تدریس)
4/800/000/00 ریال
پکیج 10 جلسه ای متوسطه(مدرس با تجربه آموزش و پرورش)
5/500/000/00 ریال
پکیج 20 جلسه ای متوسطه(مدرس ماهر با 1 تا 5 سال سابقه تدریس)
9/200/000/00 ریال
پکیج 20 جلسه ای متوسطه(مدرس با تجربه آموزش و پرورش)
10/400/000/00 ریال
پکیج 30 جلسه ای متوسطه(مدرس ماهر با 1 تا 5 سال سابقه تدریس)
1/320/000/00 ریال
پکیج 30 جلسه ای متوسطه(مدرس با تجربه آموزش و پرورش)
15/000/000/00 ریال
پکیج 15 جلسه ای (تیزهوشان )
9/750/000/00 ریال
پکیج 30 جلسه ای (تیزهوشان )
16/500/000/00 ریال
پکیج 10 جلسه ای بزرگسالان(سواد آموزی)
6/000/000/00 ریال
پکیج 20 جلسه ای بزرگسالان(سواد آموزی)
11/000/000/00 ریال
پکیج 30 جلسه ای بزرگسالان(سواد آموزی)
15/000/000/00 ریال
پکیج 10 جلسه ای(اختلال در یادگیری-استثنائی)
5/500/000/00 ریال
نتایج 1 تا 20 از کل 24 نتیجه

لیست دروس تدریس خصوصی

Go to top